Sök

Biblioteken på Orust och covid-19

Biblioteken på Orust och covid-19

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt avskaffas den tillfälliga pandemilagen. Regeringen har också beslutat att sjukdomen fortsatt ska vara anmälningspliktig.

Pandemin är inte över

Folkhälsomyndigheten tydliggjorde den 31 mars att pandemin inte är över, trots att smittspridningen och belastningen på sjukvården minskar i Sverige. Vi håller oss uppdaterade på utvecklingen, men i dagsläget påverkas, begränsas eller regleras inte biblioteksverksamheten på något sätt.

Språk