Sök

Boken kommer

Boken kommer

För dig som har svårt att komma till biblioteket

Boken Kommer

 är till för dig som bor i Lilla Edets kommun och som på grund av funktionsvariation, rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan likanande orsak har svårt att själv besöka biblioteket.

Då kommer böckerna hem till dig istället.

Böckerna körs ut var fjärde vecka med uppehåll över sommaren. Bibliotekarien plockar ut böcker till dig utifrån dina intressen och önskemål. Du bestämmer själv hur många böcker du vill låna och du kan behålla böckerna tills du läst klart dem, utan övertidsavgift.


Du kan låna

  • Romaner
  • Faktaböcker
  • Böcker med stor stil
  • Böcker med lättläst text
  • Ljudböcker inlästa på mp3 eller CD
  • Talböcker*

 

*Talböcker är böcker inlästa i DAISY-format och lånas ut till dig som har en läsnedsättning. Klicka här för mer info.Kontakt

Terhiä Voionmaa

E-post: terhia.voionmaa@lillaedet.se

Telefon: 0520-659697

Språk