Sök

Boken kommer

Boken kommer

Kan du inte komma till biblioteket, kan biblioteket komma till dig!

Boken kommer är en service till dig som på grund av ålder, rörelsehinder, synskada eller långvarig sjukdom inte kan komma till biblioteket och låna böcker på plats.

Boken kommer är en helt kostnadsfri service.

Du kan låna alla slags böcker, helt utifrån dina intressen. Det kan till exempel vara romaner, deckare, levnadsöden, böcker om Tjörn eller reseskildringar.

Förutom böcker kan du låna filmer, tidskrifter, språkkurser, ljudböcker, talböcker och storstilsböcker. Storstilsböcker är böcker med extra stor stil för dig som har svårt att läsa vanlig text.

Bibliotekspersonalen plockar ihop böcker efter dina önskemål och kommer med dem till dig.


Kontakta oss på bibliotek@tjorn.se eller 0304-601160.

Språk