Sök

Datorer, trådlöst internet och databaser

Datorer, trådlöst internet och databaser

På Varekils bibliotek finns tillgång till trådlöst internet och en dator, men det går inte att göra utskrifter eller kopiera i Varekils bibliotek.

Databaser i Varekils bibliotek

Biblioteket har databaser du kan använda från bibliotekets datorer:

Retriever (före detta Mediearkivet) 

Nordens största arkiv av texter från tidningar och inslag från radio.

Landguiden

Utrikespolitiska Institutets information om världens länder.

Språk