Sök

För barnen på biblioteket

För barnen på biblioteket

Biblioteken i Ellös, Varekil och Svanesund är både skolbibliotek och folkbibliotek. Vi samarbetar även med skolbiblioteket i Henåns skola, förskolan och Familjecentralen.

De små barnens bok

Alla nyfödda barn får en bok som heter De små barnens bok. Du kan hämta boken på biblioteket eller när barnbibliotekarien hälsar på hos öppna förskolan.

Barnteater

Några lördagar om året är det teater för hela familjen i Kulturhuset Kajutan. Barnen får också gå på teater med förskolan varje år.

Sexårsboken

Biblioteket ger alla som fyller sex år en bok. De får boken när förskoleklassen besöker biblioteket. Då får barnen också ett eget bibliotekskort.

För äldre barn

En gång i månaden är det bokklubb på Henåns bibliotek. Bokklubben heter Lyssna och Pyssla. Den passar för barn som går i trean, fyran, femman eller sexan. Vi tipsar varandra om bra böcker. Sen lyssnar vi på ljudbok och fikar och pysslar.

För pedagoger

Biblioteken i Ellös, Varekil och Svanesund är både skolbibliotek och folkbibliotek. Är du pedagog? Då kan du prata med bibliotekarien på din skola för att ta se hur vi kan hjälpa dig. Henåns skola har ett eget skolbibliotek som skolans personal och elever kan använda. 

Arbetar du inom förskolan?

Då kan du få hjälp med val av böcker. Du kan också boka ett besök av en bibliotekarie i din barngrupp.

Språk