Sök

Tillgängliga medier

Tillgängliga medier

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa eller att ta dig till biblioteket. Vi har bland annat böcker med stor stil, lättlästa böcker och talböcker.

 

Böcker med stor stil

Storstils-böcker är tryckta med extra stor stil, för de som vill ha det. Det innebär att en bok kan komma i flera volymer för att hålla ned tjockleken på en bok.

 

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker, så kallade LL-böcker, är till för dig som av olika skäl tycker att det är svårt att läsa, eller inte har svenska som modersmål. Lättlästa böcker för barn, unga och vuxna är skrivna på ett enkelt språk, med korta meningar och utan alltför många svåra ord.

 

Tips! Tänk på att lättlästa böcker också finns digitalt som både e-böcker och ljudböcker med en egen kategori Lättläst i appen Biblio.

Läs mer om Biblio under Digitala tjänster

 

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för dig med en läsnedsättning eller annan funktionsvariation som gör att du har svårt att läsa tryckt text. För att få låna en talbok måste du registrera dig på biblioteket som talbokslåntagare.

Talböcker görs i Daisy-format. Det innebär att du kan bläddra, söka och sätta bokmärken i dem, om du har en Daisy-spelare. Du kan också ladda ner talböcker via Legimus. För att använda Legimus behöver du ett konto hos "Myndigheten för tillgängliga medier" (MTM). Detta kan vi på biblioteket hjälpa dig med. Kontakta ditt närmaste bibliotek. Våra bibliotek

Läs mer om Legimus på MTM:s webbplats.  

 

Boken kommer

Om du på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsvariation har svårt att ta dig till biblioteket så kan biblioteket komma till dig.

Bibliotekarien plockar ut böcker till dig utifrån dina intressen och önskemål. Du bestämmer själv hur många böcker du vill låna och du kan behålla böckerna tills du läst klart dem, utan övertidsavgift.

För mer information och anmälan kontakta ditt närmaste bibliotek.

Våra bibliotek

Språk