Hantering av personuppgifter

Bibliotek i Väst hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  

De uppgifter vi inhämtar är namn, personnummer, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnat är korrekta och uppdaterade. Även lån och reservationer räknas som personuppgifter. Uppgifterna används endast för administration av bibliotekens tjänster. Uppgifterna hanteras av samtliga bibliotek inom Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även leverantören av vårt biblioteksdatasystem, Axiell AB, och kommunernas IT-avdelningar har tillgång till dina uppgifter.

Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos Bibliotek i Väst om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS: 2009:400) vilket innebär att alla med insyn i registret har tystnadsplikt. Sju dagar efter dina lån är återlämnade, eller när eventuella skulder för lånet är betalda, raderas uppgiften i databasen. Låntagare som inte varit aktiva på tre år raderas.

Läs mer om hur cookies används på denna webbplats.

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du i första hand vända dig till personuppgiftsansvarig i din kommun. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), före detta Datainspektionen. 

Ale

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Organisationsnummer 212000-1439
Ale kommun
449 89 Alafors
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Dataskyddsombud: Malin Ericson
E-post: dso@goteborgsregionen.se

Kungälv

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1371
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv
Telefon: 0303-23 80 00
E-post: kommun@kungalv.se
E-post: dataskyddsombud@kungalv.se

Lilla Edet

Personuppgiftsansvarig: Bildningsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1496
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet
Tel: 0520-65 95 00
E-post: kommunen@lillaedet.se
Dataskyddsombud: Johan Bergström
E-post: dso@goteborgsregionen.se

Orust 

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1314
Orust kommun
473 80 Henån
Tel: 0304-33 40 00
E-post: kommun@orust.se
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@orust.se

Stenungsund

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1298
Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund
Tel: 0303-73 00 00
E-post: kommun@stenungsund.se
Dataskyddsombud: dso@goteborgsregionen.se

Tjörn 

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1306
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-60 10 00
E-post: kommun@tjorn.se
Dataskyddsombud: torbjorn.hall@tjorn.se

Öckerö 

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Öckerö kommun
475 80 Öckerö
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se
E-post: dso@grkom.se
 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Box 8114 
104 20 Stockholm 
Telefon. 08-657 61 00  
E-post: imy@imy.se

Sök

Språk