Tillgänglighet på biv.se

Bibliotek i Väst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, de kända tillgänglighetsproblem sidan har och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att det finns vissa brister. Se avsnittet om teknisk information om webbplatsens tillgänglighet för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post kontakt@biv.se.  Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter under länken Hantering av personuppgifter i sidfoten.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du meddelar detta via kontakt@biv.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
  • Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A2.5.3, 4.1.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q4 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek i Väst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2022. 

Vad innebär bristerna?

Bristerna i tillgänglighet kan ge problem för dig med begränsad eller utan synförmåga eller begränsad motorisk förmåga.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har granskat webbplatsen manuellt samt med följande verktyg:


AccessMonitor

Wave

Biv.se publicerades i februari 2021.
Redogörelsen uppdaterades 4 oktober 2022.

Sök

Språk