Mina uppgifter

Denna text förklarar vilka inställningar och ändringar du kan göra under Mina uppgifter.

E-post, telefonnummer, aktivera lånehistorik

 1. Logga in på webbplatsen
 2. Klicka på  Mina uppgifter i loginrutan
 3. Klicka på länken Visa för E-post, telefonnummer, aktivera lånehistorik 
 4. Markera kryssrutan för Spara lånehistorik om du önskar detta
 5. Klicka på knappen Ändra under telefonnumret och skriv in det nya numret i fältet telefonnummer.
  Om du vill ta bort det, klicka istället på knappen Ta bort. 
 6. För att ändra din e-postadress - klicka på knappen Ändra vid e-postadressen. Skriv in den nya e-postadressen och klicka på knappen Spara. 
  Om du vill ta bort en e-postadress, kllicka istället på knappen Ta bort. E-postadressen tas då bort direkt.

Lägga till telefonnummer eller e-postadress 

 1. Logga in på webbplatsen
 2. Klicka på Mina uppgifter i loginrutan
 3. Klicka på länken Visa för E-post, telefonnummer, aktivera lånehistorik 
 4. Klicka på Lägg till telefonnummer och ange:
  a)    Land
  b)    Telefonnummer.
 5. Skriv in ditt telefonnummer i fältet med samma namn  och om du vill:
  a) Markera Ta emot SMS för att godkänna utskick från biblioteket via SMS
 6. Du kan även lägga till en e-postadress. Klicka på Lägg till E-postadress och skriv in den nya adressen

Lånekort och PIN-kod

Här ser du dina lånekortsuppgifter. Du kan spärra kortet om du tappat bort det. Du kan även ändra PIN-kod. PIN-koden består av fyra siffror.

 1. Logga in på webbplatsen
 2. Klicka på  Mina uppgifter i loginrutan
 3. Klicka på länken Visa för Lånekort och PIN-kod
 4. Klicka på knappen Spärra kortet om du vill göra detta.
 5. Om du vill ändra PIN-kod:
 6. a)    Klicka på Ändra PIN-kod
  b)    Skriv in din nuvarande PIN-kod i fältet Befintlig PIN-kod
  c)    Skriv in din nya PIN-kod i fältet Ny PIN-kod
  d)    Bekräfta din nya PIN-kod genom att upprepa den i fältet Bekräfta PIN-kod.
 7. Klicka på knappen Spara under ledtexten Bekräfta PIN-kod

"Frys" reservationer under en viss tid

Funktionen för att inaktivera reservationer under en viss tid gör att du kan behålla din plats i  reservationskön trots att du under en viss tid inte vill att reserverade medier ska fångas in till dig, till exempel om du bortrest. Du aktiverar funktionen genom att ange datum för när reserverade medier inte ska fångas in. 

 1. Logga in på webbplatsen
 2. Klicka på  Mina uppgifter i loginrutan
 3. Klicka på länken Visa för Frys reservationer under viss tid
 4. Ange det datum när reservationerna ska inaktiveras i fältet Från och med
 5. Ange det datum som anger sista dagen för den aniaktiva perioden i fältet Till och med
 6. Klicka på knappen Spara
 • Om du vill ta bort datumangivelserna ska du markera dem i respektive fält och därefter klicka på knappen Spara

Förvalt hämtställe för reserverade medier

 1. Logga in på webbplatsen
 2. Klicka på  Mina uppgifter i loginrutan
 3. Klicka på länken Visa för Förvalt hämtställe för reserverat material
 4. Välj i listrutan det bibliotek som du vill hämta reserverade medier på. När du reserverar titlar hädanefter kommer detta bibliotek att väljas som hämtställe automatiskt. Du kan dock välja ett annat hämtställe vid ett visst tillfälle om du skulle vilja det
 5. Klicka på knappen Spara

Utskick

Här kan du välja om du vill ta emot allmänna utskick från biblioteket (gäller inte reservationer, påminnelser och räkningar) och om du vill få en förvarning innan dina lån ska lämnas tillbaka.

 1. Logga in på webbplatsen
 2. Klicka på  Mina uppgifter i loginrutan
 3. Klicka på länken Visa för Utskick
 4. Markera kryssrutan för Allmänna utskick och/eller Övertidsvarning

 


Copyright Axiell Group 2009-2013
Legal notices