Mina avgifter

I vyn Mina avgifter kan du se de eventuella avgifter som skapats i samband med till exempel reservationer och för sent återlämnade medier. Vissa bibliotek erbjuder även möjligheten att betala online. 

Gör så här för att se dina avgifter

  1. Logga in på webbplatsen
  2. Klicka på länken Mina avgifter i loginportleten. Du kan även nå vyn via Mina sidor.

Vyn är indelad i två delar. Den översta delen med rubriken Avgifter visar avgifterna tillsammans med datum, avgiftstyp, titeluppgifter och bibliotek. Totalsumman för alla avgifterna visas.


Den nedre delen Betalningar visar de eventuella betalningar som gjorts under en viss tid bakåt.  

Betalningar

När en avgift betalats visas den därefter under en viss tid under rubriken Betalningar:
 


Copyright Axiell Group 2009-2013
Legal notices