Mina meddelanden

På denna sida kan du läsa meddelanden från biblioteket.
OBS! Det är bara allmänna meddelanden samt meddelandenom du anmält dig till nyhetsservice som visas här - inte 
reservationsmeddelanden och påminnelser.

  • Klicka på länken för att läsa meddelandet. 
  • Markera kryssutan och klicka Ta bort om du vill ta bort ett meddelande.

Har du fått många meddelanden kan du sortera utifrån ämne, avsändare och datum.


Copyright Axiell Group 2009-2013
Legal notices