Reservationer

Om titeln du söker är utlånad kan du reservera den genom att ställa dig i kö. I

Mina reservationer ger dig en överblick över dina reservationer. Här kan du även ändra hämtställe och ta bort reservationer. 

Gör så här för att reservera

Observera att biblioteket kan ta ut en avgift i samband med att du reserverar.

 1. Logga in.
 2. Sök upp den titel du vill reservera (se Sökning). (Det går även att söka upp titeln först och att därefter logga in
 3. Klicka på Reservera. En popupruta öppnas.
 4. Välj Hämtställe i listrutan
 5. Ändra eventuellt Giltighetstid för reservationen 
 6. Klicka på OK för att spara reservationen, alternativt Avbryt om du ångrar dig.Om du klickar OK når du därefter reservationen under menyalternativet Mina reservationer

Se dina reservationer

 1. Logga in
 2. Klicka på Mina sidor och därefter Mina reservationer, alternativt klicka på Mina reservationer direkt i loginrutan 
 3. I verktygsfältet ovanför kan du genom att klicka på Sortera på sortera listan i önskad ordning  

Mina reservationer

Ovanför listan med dina reservationer kan följande alternativ visas: 

 • Klicka på Skicka för mejla träfflistan till någon (efter att första ha markerat en eller flera titlar med hjälp av kryssrutan)
 • Klicka på Skriv ut för att skriva ut träfflistan (efter att första ha markerat en eller flera titlar med hjälp av kryssrutan)
 • Klicka på Ladda ner för att spara träfflistan till en fil (efter att första ha markerat en eller flera titlar med hjälp av kryssrutan)
 • Klicka på Markera alla för att därefter skicka, skriva ut eller ladda ner hela träfflistan
 • Klicka på Avmarkera alla  för att ta bort markeringen från alla kryssrutor 
 • Klicka på Spara sökning för att spara den aktuella sökningen. När du sparat en sökning kan du anmäla dig till nyhetsservice för att få meddelande om nya titlar som motsvarar den sökning du sparat
 • Klicka på Ta bort (efter att första ha markerat en eller flera titlar med hjälp av kryssrutan)

Ändra en reservation

 1. Klicka på Mina reservationer
 2. Klicka på Ändra för den aktuella reservationen 
 3. I listrutan Hämtställe kan du byta till ett annat bibliotek för att hämta titeln
 4. Du kan vid behov ändra giltighetstid i fälten Giltid från och Giltig till
 5. Klicka på OK för att spara ändringar, alternativt Avbryt om du ångrar dig 

Ta bort en reservation

 1. Klicka på Mina reservationer
 2. Markera kryssrutan i anslutning till den reservation du vill ta bort 
 3. CKlicka på Ta bort i verktygsfältet 

Läs om Frys reservationer

 


Copyright Axiell Group 2009-2013
Legal notices