Skaffa lånekort

Via denna funktion kan du få ett temporärt lånekort på biblioteket för att kunna reservera medier. 

  1. Klicka på Skaffa lånekort
  2. Skriv in dina personuppgifter i respektive fält. Fält som måste fyllas i är markerade med en asterisk *
  3. Ange fyra siffror som PIN-kod
    Markera i förekommande fall kryssrutorna för SMS, Övertidsvarning och Utskick från biblioteket
  4. Klicka på knappen Skicka
  5. Du blir därmed automatiskt inloggad och ditt personnummer fungerar som ditt temporära lånekort:
    Nästa gång du kommer till biblioteket ska du kontakta personalen för att få ett ordinarie lånekort.

 


Copyright Axiell Group 2009-2013
Legal notices