Sök

Lånevillkor Bibliotek i Väst

 

Låntagaravtal

När du skriver på ditt bibliotekskort godkänner du att dina personuppgifter finns med i Bibliotek i Västs gemensamma biblioteksdatabas. Följande kommuner ingår i Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Du godkänner också att ta del av och följa bibliotekets låneregler och att kontinuerligt uppdatera dig om dem. Fullständiga och uppdaterade låneregler kan du alltid hitta på biv.se. 

 

Låneregler

Lån
Det är gratis att låna.

Bibliotekskort
För att låna på biblioteket behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Alla över 18 år måste visa legitimation för att få ett kort. Första bibliotekskortet är gratis. Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Du kan själv spärra ditt kort på biv.se.

Bibliotekskort för barn
Är du under 18 år måste vårdnadshavare ge sitt skriftliga medgivande för att du ska få ett bibliotekskort. Vårdnadshavare ansvarar för dina lån tills du fyller 18 år. När du fyllt 18 år är du själv ansvarig för lånen. Då spärras ditt kort och du måste komma till biblioteket för att uppdatera personuppgifterna. Ta med legitimation.

Pinkod (personlig kod)
Till bibliotekskortet väljer du en fyrsiffrig säkerhetskod, en pinkod. Du behöver den för att låna i våra utlåningsautomater. Du använder också pinkoden när du loggar in på vår webbplats biv.se. Du kan själv ändra pinkoden under "Mina uppgifter" när du är inloggad.

Lånetid 
4 veckor: Böcker, ljudböcker, musik, språkkurser
2 veckor: Om det är kö
2 veckor: Tidskrifter, TV-serier
1 vecka: Filmer
Fjärrlån: Varierande lånetid, styrs av utlånande bibliotek

Åldersgränser
Du måste vara 18 år för att låna film och vissa tv-spel.

E-böcker och e-ljudböcker
För att låna e-böcker och e-ljudböcker gäller denna sida: https://bibliotekivast.elib.se eller appen Biblio. Du får låna två e-böcker/e-ljudböcker per vecka. E-bokslån gäller i 28 dagar. Efter 28 dagar slutare-boken att fungera. Ett e-bokslån kan aldrig återlämnas för sent eller få övertidsavgift.  

Omlån

Du kan göra omlån själv på biv.se. Du får göra upp till två omlån. Om det är kö på det du lånat går det inte att låna om.

Återlämningsdatum
Återlämningsdatum finner du på ditt kvitto eller under ”Mina lån” på biv.se. Det är ditt ansvar att lämna tillbaka lånen i tid. Om du lämnar tillbaka för sent får du betala en övertidsavgift.

Övertidsvarning
Du som angett en e-postadress får en förvarning via e-post ett par dagar innan lånetiden har gått ut. Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka lånen i tid, även om du av någon anledning inte får övertidsvarningen och dina lån blir försenade. 

Försenat material
Försenade lån kostar 10 kronor per påbörjad vecka och bok för dig som fyllt 18 år. Barnböcker ger ingen övertidsavgift. Biblioteket skickar en påminnelse till dig om du inte återlämnar dina lån. Om dina lån trots påminnelsen inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna, eventuell övertidsavgift samt fakturaavgift. Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald faktura eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Obetalda räkningar följer respektive kommuns regler för inkassoförfarande. Om du har frågor om påminnelser och räkningar, kontakta det bibliotek där du lånat.

Webbkatalog
I vår webbkatalog biv.se kan du söka efter böcker och annat material. Om du loggar in kan du se vad du har lånat och när det ska lämnas tillbaka. Du kan göra omlån och göra reservationer. Du kan spara titlar i en minneslista samt spara din lånehistorik. Du kan också ändra kontaktuppgifter och byta pinkod. 

Reservera
Du kan reservera allt material inom Bibliotek i Väst och hämta det på ditt lokala bibliotek. Det kostar inget att reservera och du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. Du får ett meddelande via e-post eller brev när din reservation finns att hämta. Några av biblioteken kan också meddela via SMS.

Fjärrlån
Om det du söker inte finns på Bibliotek i Väst kan vi hjälpa dig att beställa ett fjärrlån. Att beställa fjärrlån är gratis i de flesta fall. I vissa fall kan det bli en kostnad för kopiering, när materialet inte får lånas ut. Det kan även bli en kostnad att beställa fjärrlån från länder utanför Sverige. Vi informerar tydligt i förväg om eventuell kostnad. 

Avgifter
Nytt lånekort 20 kronor
Övertidsavgifter - gäller dig som fyllt 18 år
Medier för vuxna: 10 kronor per media och påbörjad vecka 
Maxavgift per media: 50 kronor 
Maxavgift per återlämningstillfälle: 200 kronor 
Fakturaavgift 10 kronor

Ersättningskostnader för skadat eller borttappat material
Ersättning av för skadat eller borttappat material ersätts enligt schablonpris. Om inköpspriset på materialet överstiger schablonen gäller återanskaffningsvärdet.
Schablonpriser:
Vuxenmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 200 kronor 
Barnmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 100 kronor 
Tidskrift vuxen: 75 kronor 
Tidskrift barn: 50 kronor 
Dvd, tv-spel, språkkurs: 500 kronor
Fjärrlån: lägsta belopp 600 kronor, styrs av utlånande bibliotek

 

Hantering av personuppgifter 
Bibliotek i Väst hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  
De uppgifter vi inhämtar är namn, personnummer, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnat är korrekta och uppdaterade. Även lån och reservationer räknas som personuppgifter. Uppgifterna används endast för administration av bibliotekens tjänster. Uppgifterna hanteras av samtliga bibliotek inom Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även leverantören av vårt biblioteksdatasystem, Axiell AB, och kommunernas IT-avdelningar har tillgång till dina uppgifter. 

Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos Bibliotek i Väst om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.   

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS: 2009:400) vilket innebär att alla med insyn i registret har tystnadsplikt. Sju dagar efter dina lån är återlämnade, eller när eventuella skulder för lånet är betalda, raderas uppgiften i databasen. Låntagare som inte varit aktiva på tre år raderas. 

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du i första hand vända dig till personuppgiftsansvarig i din kommun. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Datainspektionen. 

 

Ale
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden 
Organisationsnummer 202000-1439
Ale kommun
449 89 Alafors
Telefon: 0303-330000
E-post: kommun@ale.se
E-post: dataskyddsombud@ale.se

 

Kungälv
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1371
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv
Telefon: 0303-238000
E-post: kommun@kungalv.se
E-post: dataskyddsombud@kungalv.se

 

Lilla Edet
Personuppgiftsansvarig: Kultur och fritidsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1496
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet
Tel: 0520-659500
E-post: kommunen@lillaedet.se
E-post: maria.olegard@lillaedet.se


Orust 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1314
Orust kommun
473 80 Henån
Tel: 0304 -334000
E-post: kommun@orust.se
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@orust.se


Stenungsund
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Organisationsnummer 212000-1298
Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund
Tel: 0303-730000
E-post: kommun@stenungsund.se
 

Tjörn 
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1306
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-601000
E-post: kommun@tjorn.se
Dataskyddsombud: torbjorn.hall@tjorn.se

 

Öckerö 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Öckerö kommun
475 80 Öckerö
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se
E-post: dso@grkom.se


 

Datainspektionen 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Tel. 08-657 61 00  
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

 

Språk

en-gb sv-se

Logga in