Sök

Hjälp

Bibliotek i Väst

Ett samarbete mellan biblioteken i Stenungsund, Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Tjörn och Öckerö, http://www.biv.se

För frågor om webbplatsen kontakta: kontakt@biv.se

 

Tillgänglighet på biv.se

Bibliotek i Väst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur biv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi kommer inom några månader att erbjuda en ny webbplats för att förbättra tillgängligheten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bibliotek i Västs webbkatalog bygger på verktyget BOOK-IT PUB. Nedan kan du läsa en redogörelse för tillgängligheten i BOOK-IT PUB.

Tillgänglighetsredogörelse för BOOK-IT PUB

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vi kommer inom några månader att erbjuda en ny webbplats för att förbättra tillgängligheten.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på biv.se eller i någon av e-tjänsterna Biblio, Elib, uTalk, Pressreader och Cineasterna kan du använda kontaktformuläret nedan. Om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss via e-post: kontakt@biv.se

Tillgänglighet på biv.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta och påtala det för Myndigheten för digital förvaltning.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek i Väst kommer inom kort att byta till en ny webbkatalog. Vi anser därför att det är oskäligt betungande att komma tillrätta med de brister som finns i den nuvarande webbkatalogen.

Kända problem

Problem vid användning utan synförmåga, med nedsatt syn, nedsatt färgseende, med nedsatt finmotorik eller styrka, med begränsad rörlighet, med kognitiv nedsättning

Det finns bilder och länkar som saknar alternativ text.

Det finns länkar med samma text i innehåll och titelattribut.

Det finns bilder där den alternativa texten för en bild är densamma som närliggande eller intilliggande text.

Det finns rubriker som inte följer korrekt hierarkisk ordning.

Det finns även problem låg kontrast mellan text och bakgrundsfärg.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av biv.se genom olika digitala verktyg.
Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Vi har använt oss av följande tjänster för vår självskattning:

AccessMonitor

Wave

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-23.

Kontakta biblioteket

Hjälp
Kontakta biblioteket
Fältet måste fyllas i

Logga in

Hjälp

Språk

sv-se en-gb

Ale bibliotek, Nödinge
Vitklövergatan 1
449 31 Nödinge
Tel: 0303-70 32 16
bibliotek@ale.se

Kungälvs bibliotek
Trollhättevägen 4
442 16 Kungälv
Tel: 0303-23 82 10
Biljetter: 0701-46 93 33
stadsbiblioteket@kungalv.se

Orust kommunbibliotek
Henåns bibliotek, Kulturhuset Kajutan
Hamntorget 18
473 34 Henån
Tel: 0304-33 42 50
henan.bibliotek@orust.se

Stenungsunds bibliotek
Kulturhuset Fregatten
Fregatten 1
444 30 Stenungsund
Tel: 0303-818 80
bibliotek@stenungsund.se

Tjörns kommunbibliotek
Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-60 11 60
bibliotek@tjorn.se

Öckerö bibliotek
Sockenvägen 4
475 80 Öckerö
Tel: 031-97 63 48
biblioteket@ockero.se

Lilla Edets bibliotek
Telefon: 0520-65 96 90
Göteborgsvägen 61
46331 Lilla Edet
biblioteket@lillaedet.se

För frågor om webbsidan: kontakt@biv.se