Sök

Tillgänglighetsredogörelse för Bibliotek i Västs webbkatalog

Bibliotek i Väst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Bibliotek i Västs webbkatalog uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bibliotek i Västs webbkatalog som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vårt kontaktformulär. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på: kontakt@biv.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen (WCAG A 1.3.1)
Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
Det finns bilder och länkar som saknar alternativ text.
Det förekommer länkar med samma text i innehåll och titelattribut. 
Det förekommer bilder där den alternativa texten för en bild är densamma som närliggande eller intilliggande text. 
Det förekommer problem låg kontrast mellan text och bakgrundsfärg. 

Detta kan skapa problem vid användning utan synförmåga, med nedsatt syn, nedsatt färgseende, med nedsatt finmotorik eller styrka, med begränsad rörlighet och med kognitiv nedsättning. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek i Väst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under Q2 2021. Bibliotek i Väst kommer inom kort att byta till en ny och webbkatalog. Vi anser därför att det är oskäligt betungande att komma tillrätta med de brister som finns i den nuvarande webbkatalogen.

Hur vi testat webbplatsen?

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bibliotek i Västs webbkatalog.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Bibliotek i Västs styrgrupp.

Granskningsmetod

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 september 2020.

Kontakta biblioteket

Kontakta biblioteket
Fältet måste fyllas i

Språk

en-gb sv-se

Logga in